#οχι_αλλοι_αποχαιρετισμοι Twitter Tweets & Topics

Οι πιο δύσκολοι αποχωρισμοί είναι αυτοί που δεν μπορείς να φωνάξεις «μείνε»... Η άνοιξη ήρθε...Μα αυτος ο χειμώνας πήρε πολλά μαζί του. #stormwillpass #οχι_αλλοι_αποχαιρετισμοι #κουραστηκα

 0  0  0