#قهرمان_زندگیم Twitter Tweets & Topics

@mehdishadmani1 مهدی من هروقت درد دارم یادت می‌افتم
میگی خدایا با درد شکرت ،همیشه شکر خدا رو بکن ،
#قهرمان
#قهرمان_زندگیم

 33  1  0

@imaniiiik من یک قهرمان داشتم ودارمش هنوز تو زندگیم و اون عشقمه .همه جوره پشتم بهش گرمه 😍😍😗😗
#قهرمان_زندگیم

 1  2  0

یکی از بچه‌ها عکس باباشو گذاشته بود اینستا
سیبیل داشت و شیش تیغه
زیرش نوشته بود #قهرمان_زندگیم

 0  0  0